MILITARY

Show:
Sort By:

A view of a bank, woman walking on sidewalk.

A view of a bank, woman walking on sidewalk.people, woman, walking, sidewalk, bank, building e..

$19.90

This was a German fortress

This was a German fortressThis French house was used as a fortress by the Germans until it was bat..

$19.90

/ Fältmanöver

Varnpliktige Dan Andersson, som deltog i den stora civilförsvarsövningen i Norrköping, tillbringade ..

$19.90

/ Fältmanöver

Chefen för en av pansarbataljonerna, major Nils Annerstedt. / Fältmanöver 1973..

$19.90

/ Fältmanöver

Dr BertiL IlleLén och fäLtLä.karen Iiugo Forsgren titter påvattenprover / Fältmanöver 1973..

$19.90

/ Fältmanöver

Dr:Nils westin sthlm ar bat. lakare och har i en veckas tid bott i talt tillsammans med / Fältmanöve..

$19.90

/ Fältmanöver

En lyckad luftlandsättning under den stora västgötamanövern. / Fältmanöver 1973..

$19.90

/ Fältmanöver

Två soldater har sökt skydd för fiendeelden, beredda att bekämpa stridsvagnar med sitt 8,4 cm granat..

$19.90

/ Frivillig befälsutbildning (FBU)

Henrik Beer får silvermedaljen av överste per Lindencrona. overste Per Lindencrona överlämnar silver..

$19.90

/ Frivillig befälsutbildning (FBU)

77 ovenska Dagbladet Rild„Arkiv Inf ? En avdelning FBU are från Stockholm på skidutflykt i Rättvikst..

$19.90

/ Frivillig befälsutbildning (FBU)

Kursledaren löjtnant C. O. Hedén omgiven av civilingenjör I. Langborg, verkmästare G. Hamberg och t..

$19.90

/ Frivillig befälsutbildning (FBU)

Huvudpersonen i Skyttekompanis anfall, löjtnant Folke Nilsson, får hjålp med militärsminkningen av f..

$19.90

/ Frivillig befälsutbildning (FBU)

försvaret armen frivillig befälsutbildning. / Frivillig befälsutbildning (FBU)..

$19.90

/ Landstormslottor

Marianne Andersson från Anderstorpalar ålar fram medelst hasning med geväret i händerna / Landstorms..

$19.90

/ Landstormslottor

Många fina vinster vinkar i lottornas stora lotteri, där var fjärde lott vinner. Pa tisdag och onsda..

$19.90